Giao diện PC
Đăng nhập
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 
15 ngày (từ 05/07/2018 đến 19/07/2018)
 
11 ngày (từ 05/04/2018 đến 15/04/2018)
 
12 ngày (từ 01/03/2018 đến 12/03/2018)
 
12 ngày (từ 26/01/2018 đến 06/02/2018)
 
10 ngày (từ 13/01/2018 đến 22/01/2018)
 
12 ngày (từ 26/12/2017 đến 06/01/2018)
 
14 ngày (từ 18/11/2017 đến 01/12/2017)
 
10 ngày (từ 13/10/2017 đến 22/10/2017)
 
23 ngày (từ 23/08/2017 đến 14/09/2017)
 
15 ngày (từ 12/06/2017 đến 26/06/2017)
 
21 ngày (từ 09/04/2017 đến 29/04/2017)
 
10 ngày (từ 06/01/2017 đến 15/01/2017)
 
10 ngày (từ 20/08/2016 đến 29/08/2016)
 
23 ngày (từ 15/07/2016 đến 06/08/2016)
 
16 ngày (từ 08/04/2016 đến 23/04/2016)
 
11 ngày (từ 13/02/2016 đến 23/02/2016)
 
13 ngày (từ 06/01/2016 đến 18/01/2016)
 
11 ngày (từ 19/12/2015 đến 29/12/2015)
 
10 ngày (từ 16/11/2015 đến 25/11/2015)
 
12 ngày (từ 28/08/2015 đến 08/09/2015)
 
11 ngày (từ 03/08/2015 đến 13/08/2015)
 
13 ngày (từ 06/07/2015 đến 18/07/2015)
 
14 ngày (từ 28/05/2015 đến 10/06/2015)
 
13 ngày (từ 14/05/2015 đến 26/05/2015)
 
14 ngày (từ 08/04/2015 đến 21/04/2015)
 
15 ngày (từ 02/03/2015 đến 16/03/2015)
 
13 ngày (từ 07/02/2015 đến 23/02/2015)
 
13 ngày (từ 24/01/2015 đến 05/02/2015)
 
10 ngày (từ 29/10/2014 đến 07/11/2014)
 
16 ngày (từ 19/09/2014 đến 04/10/2014)
 
23 ngày (từ 05/04/2014 đến 27/04/2014)
 
11 ngày (từ 28/02/2014 đến 10/03/2014)
 
10 ngày (từ 07/02/2014 đến 16/02/2014)
 
11 ngày (từ 11/12/2013 đến 21/12/2013)
 
12 ngày (từ 01/10/2013 đến 12/10/2013)
 
14 ngày (từ 19/06/2013 đến 02/07/2013)
 
15 ngày (từ 06/02/2013 đến 24/02/2013)
 
10 ngày (từ 24/01/2013 đến 02/02/2013)
 
11 ngày (từ 18/11/2012 đến 28/11/2012)
 
13 ngày (từ 18/10/2012 đến 30/10/2012)
 
23 ngày (từ 08/09/2012 đến 30/09/2012)
 
15 ngày (từ 07/08/2012 đến 21/08/2012)
 
11 ngày (từ 29/02/2012 đến 10/03/2012)
 
11 ngày (từ 16/02/2012 đến 26/02/2012)
 
11 ngày (từ 29/11/2011 đến 09/12/2011)
 
13 ngày (từ 25/07/2011 đến 06/08/2011)
 
11 ngày (từ 30/01/2011 đến 13/02/2011)
 
14 ngày (từ 25/08/2010 đến 07/09/2010)
 
10 ngày (từ 06/08/2010 đến 15/08/2010)
 
10 ngày (từ 26/07/2010 đến 04/08/2010)
 
11 ngày (từ 31/05/2010 đến 10/06/2010)
 
13 ngày (từ 10/02/2010 đến 26/02/2010)
 
15 ngày (từ 13/01/2010 đến 27/01/2010)
 
18 ngày (từ 29/11/2009 đến 16/12/2009)
 
10 ngày (từ 11/09/2009 đến 20/09/2009)
 
26 ngày (từ 16/07/2009 đến 10/08/2009)
 
 
Loading...
© rongbachkim.com