Giao diện PC
Đăng nhập
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
16 ngày (từ 01/10/2017 đến 16/10/2017)
 
10 ngày (từ 18/08/2017 đến 27/08/2017)
 
11 ngày (từ 29/06/2017 đến 09/07/2017)
 
23 ngày (từ 22/04/2017 đến 14/05/2017)
 
16 ngày (từ 25/01/2017 đến 13/02/2017)
 
10 ngày (từ 28/12/2016 đến 06/01/2017)
 
10 ngày (từ 31/10/2016 đến 09/11/2016)
 
11 ngày (từ 12/10/2016 đến 22/10/2016)
 
18 ngày (từ 26/02/2016 đến 14/03/2016)
 
10 ngày (từ 08/10/2015 đến 17/10/2015)
 
16 ngày (từ 21/07/2015 đến 05/08/2015)
 
10 ngày (từ 03/06/2015 đến 12/06/2015)
 
13 ngày (từ 25/03/2015 đến 06/04/2015)
 
13 ngày (từ 17/06/2014 đến 29/06/2014)
 
10 ngày (từ 11/04/2014 đến 20/04/2014)
 
11 ngày (từ 23/02/2014 đến 05/03/2014)
 
21 ngày (từ 27/01/2014 đến 20/02/2014)
 
23 ngày (từ 13/12/2013 đến 04/01/2014)
 
15 ngày (từ 28/09/2013 đến 12/10/2013)
 
13 ngày (từ 30/08/2013 đến 11/09/2013)
 
10 ngày (từ 16/08/2013 đến 25/08/2013)
 
19 ngày (từ 16/07/2013 đến 03/08/2013)
 
16 ngày (từ 29/06/2013 đến 14/07/2013)
 
13 ngày (từ 21/03/2013 đến 02/04/2013)
 
14 ngày (từ 05/03/2013 đến 18/03/2013)
 
12 ngày (từ 12/01/2013 đến 23/01/2013)
 
10 ngày (từ 11/11/2012 đến 20/11/2012)
 
10 ngày (từ 18/10/2012 đến 27/10/2012)
 
12 ngày (từ 21/09/2012 đến 02/10/2012)
 
15 ngày (từ 27/07/2012 đến 10/08/2012)
 
15 ngày (từ 17/06/2012 đến 01/07/2012)
 
10 ngày (từ 22/04/2012 đến 01/05/2012)
 
11 ngày (từ 02/04/2012 đến 12/04/2012)
 
11 ngày (từ 20/02/2012 đến 01/03/2012)
 
19 ngày (từ 17/01/2012 đến 08/02/2012)
 
16 ngày (từ 21/11/2011 đến 06/12/2011)
 
10 ngày (từ 30/08/2011 đến 08/09/2011)
 
10 ngày (từ 19/08/2011 đến 28/08/2011)
 
11 ngày (từ 19/06/2011 đến 29/06/2011)
 
12 ngày (từ 18/04/2011 đến 29/04/2011)
 
14 ngày (từ 29/12/2010 đến 11/01/2011)
 
11 ngày (từ 26/07/2010 đến 05/08/2010)
 
12 ngày (từ 26/03/2010 đến 06/04/2010)
 
12 ngày (từ 25/11/2009 đến 06/12/2009)
 
14 ngày (từ 29/10/2009 đến 11/11/2009)
 
12 ngày (từ 16/10/2009 đến 27/10/2009)
 
31 ngày (từ 08/07/2009 đến 07/08/2009)
 

Đặt quảng cáo tại đây

 
© rongbachkim.com