Giao diện PC
Đăng nhập
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
 
12 ngày (từ 24/01/2018 đến 04/02/2018)
 
14 ngày (từ 08/01/2018 đến 21/01/2018)
 
13 ngày (từ 15/12/2017 đến 27/12/2017)
 
12 ngày (từ 28/11/2017 đến 09/12/2017)
 
11 ngày (từ 23/10/2017 đến 02/11/2017)
 
33 ngày (từ 03/09/2017 đến 05/10/2017)
 
10 ngày (từ 09/08/2017 đến 18/08/2017)
 
15 ngày (từ 24/04/2017 đến 08/05/2017)
 
10 ngày (từ 06/11/2016 đến 15/11/2016)
 
18 ngày (từ 18/09/2016 đến 05/10/2016)
 
10 ngày (từ 14/08/2016 đến 23/08/2016)
 
11 ngày (từ 24/07/2016 đến 03/08/2016)
 
20 ngày (từ 15/05/2016 đến 03/06/2016)
 
11 ngày (từ 03/05/2016 đến 13/05/2016)
 

Đặt quảng cáo tại đây

 
© rongbachkim.com
close