Giao diện PC
Đăng nhập
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
14 ngày (từ 06/02/2018 đến 23/02/2018)
 
15 ngày (từ 18/01/2018 đến 01/02/2018)
 
10 ngày (từ 07/01/2018 đến 16/01/2018)
 
13 ngày (từ 24/12/2017 đến 05/01/2018)
 
12 ngày (từ 22/11/2017 đến 03/12/2017)
 
19 ngày (từ 20/09/2017 đến 08/10/2017)
 
10 ngày (từ 07/08/2017 đến 16/08/2017)
 
11 ngày (từ 11/06/2017 đến 21/06/2017)
 
10 ngày (từ 16/04/2017 đến 25/04/2017)
 
10 ngày (từ 05/04/2017 đến 14/04/2017)
 
21 ngày (từ 17/02/2017 đến 09/03/2017)
 
10 ngày (từ 02/02/2017 đến 11/02/2017)
 
12 ngày (từ 01/11/2016 đến 12/11/2016)
 
14 ngày (từ 17/10/2016 đến 30/10/2016)
 
10 ngày (từ 06/10/2016 đến 15/10/2016)
 
12 ngày (từ 29/07/2016 đến 09/08/2016)
 
19 ngày (từ 05/07/2016 đến 23/07/2016)
 
10 ngày (từ 22/05/2016 đến 31/05/2016)
 
10 ngày (từ 03/03/2016 đến 12/03/2016)
 
13 ngày (từ 12/01/2016 đến 24/01/2016)
 
20 ngày (từ 08/08/2015 đến 27/08/2015)
 
15 ngày (từ 06/07/2015 đến 20/07/2015)
 
10 ngày (từ 30/04/2015 đến 09/05/2015)
 
10 ngày (từ 06/04/2015 đến 15/04/2015)
 
18 ngày (từ 03/03/2015 đến 20/03/2015)
 
12 ngày (từ 06/01/2015 đến 17/01/2015)
 
10 ngày (từ 14/09/2014 đến 23/09/2014)
 
14 ngày (từ 22/05/2014 đến 04/06/2014)
 
14 ngày (từ 14/03/2014 đến 27/03/2014)
 
10 ngày (từ 03/02/2014 đến 12/02/2014)
 
13 ngày (từ 16/10/2013 đến 28/10/2013)
 
11 ngày (từ 01/09/2013 đến 11/09/2013)
 
12 ngày (từ 15/08/2013 đến 26/08/2013)
 
16 ngày (từ 03/05/2013 đến 18/05/2013)
 
26 ngày (từ 17/02/2013 đến 14/03/2013)
 
10 ngày (từ 01/01/2013 đến 10/01/2013)
 
10 ngày (từ 21/12/2012 đến 30/12/2012)
 
16 ngày (từ 01/12/2012 đến 16/12/2012)
 
13 ngày (từ 05/11/2012 đến 17/11/2012)
 
11 ngày (từ 12/06/2012 đến 22/06/2012)
 
10 ngày (từ 25/05/2012 đến 03/06/2012)
 
11 ngày (từ 25/02/2012 đến 06/03/2012)
 
11 ngày (từ 04/01/2012 đến 14/01/2012)
 
10 ngày (từ 21/11/2011 đến 30/11/2011)
 
20 ngày (từ 18/10/2011 đến 06/11/2011)
 
10 ngày (từ 28/09/2011 đến 07/10/2011)
 
11 ngày (từ 24/08/2011 đến 03/09/2011)
 
10 ngày (từ 16/07/2011 đến 25/07/2011)
 
15 ngày (từ 14/04/2011 đến 28/04/2011)
 
13 ngày (từ 26/02/2011 đến 10/03/2011)
 
13 ngày (từ 30/01/2011 đến 15/02/2011)
 
14 ngày (từ 23/09/2010 đến 06/10/2010)
 
11 ngày (từ 06/08/2010 đến 16/08/2010)
 
13 ngày (từ 19/05/2010 đến 31/05/2010)
 
18 ngày (từ 19/03/2010 đến 05/04/2010)
 
22 ngày (từ 28/09/2009 đến 19/10/2009)
 
10 ngày (từ 05/08/2009 đến 14/08/2009)
 
20 ngày (từ 13/06/2009 đến 02/07/2009)
 
28 ngày (từ 16/10/2008 đến 12/11/2008)
 

Đặt quảng cáo tại đây

 
© rongbachkim.com
 
[X]