Giao diện PC
Đăng nhập
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 
15 ngày (từ 02/07/2018 đến 16/07/2018)
 
11 ngày (từ 22/04/2018 đến 02/05/2018)
 
15 ngày (từ 11/03/2018 đến 25/03/2018)
 
12 ngày (từ 14/01/2018 đến 25/01/2018)
 
14 ngày (từ 17/12/2017 đến 30/12/2017)
 
15 ngày (từ 09/09/2017 đến 23/09/2017)
 
17 ngày (từ 05/04/2017 đến 21/04/2017)
 
13 ngày (từ 27/02/2017 đến 11/03/2017)
 
14 ngày (từ 05/02/2017 đến 18/02/2017)
 
15 ngày (từ 08/01/2017 đến 22/01/2017)
 
11 ngày (từ 28/08/2016 đến 07/09/2016)
 
14 ngày (từ 08/08/2016 đến 21/08/2016)
 
12 ngày (từ 25/05/2016 đến 05/06/2016)
 
11 ngày (từ 06/03/2016 đến 16/03/2016)
 
14 ngày (từ 15/07/2015 đến 28/07/2015)
 
13 ngày (từ 16/04/2015 đến 28/04/2015)
 
14 ngày (từ 07/01/2015 đến 20/01/2015)
 
16 ngày (từ 29/11/2014 đến 14/12/2014)
 
12 ngày (từ 27/08/2014 đến 07/09/2014)
 
11 ngày (từ 27/07/2014 đến 06/08/2014)
 
13 ngày (từ 13/03/2014 đến 25/03/2014)
 
11 ngày (từ 25/02/2013 đến 07/03/2013)
 
11 ngày (từ 05/12/2012 đến 15/12/2012)
 
11 ngày (từ 17/10/2012 đến 27/10/2012)
 
14 ngày (từ 25/08/2012 đến 07/09/2012)
 
10 ngày (từ 14/08/2012 đến 23/08/2012)
 
10 ngày (từ 20/06/2012 đến 29/06/2012)
 
10 ngày (từ 29/03/2012 đến 07/04/2012)
 
12 ngày (từ 12/02/2012 đến 23/02/2012)
 
11 ngày (từ 26/07/2011 đến 05/08/2011)
 
10 ngày (từ 12/04/2011 đến 21/04/2011)
 
14 ngày (từ 23/12/2010 đến 05/01/2011)
 
10 ngày (từ 06/06/2010 đến 15/06/2010)
 
11 ngày (từ 18/05/2010 đến 28/05/2010)
 
12 ngày (từ 13/12/2009 đến 24/12/2009)
 
13 ngày (từ 18/09/2009 đến 30/09/2009)
 
11 ngày (từ 02/09/2009 đến 12/09/2009)
 
19 ngày (từ 17/12/2008 đến 04/01/2009)
 
 
Loading...
© rongbachkim.com