Giao diện PC
Đăng nhập
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 
12 ngày (từ 06/10/2017 đến 17/10/2017)
 
13 ngày (từ 18/09/2017 đến 30/09/2017)
 
10 ngày (từ 27/07/2017 đến 05/08/2017)
 
10 ngày (từ 21/02/2017 đến 02/03/2017)
 
11 ngày (từ 26/01/2017 đến 09/02/2017)
 
26 ngày (từ 26/11/2016 đến 21/12/2016)
 
10 ngày (từ 06/11/2016 đến 15/11/2016)
 
11 ngày (từ 24/08/2016 đến 03/09/2016)
 
22 ngày (từ 11/07/2016 đến 01/08/2016)
 
11 ngày (từ 10/06/2016 đến 20/06/2016)
 
13 ngày (từ 16/05/2016 đến 28/05/2016)
 
12 ngày (từ 24/04/2016 đến 05/05/2016)
 
10 ngày (từ 13/04/2016 đến 22/04/2016)
 

Đặt quảng cáo tại đây

 
© rongbachkim.com
close