Giao diện PC
Đăng nhập
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 
19 ngày (từ 25/07/2017 đến 12/08/2017)
 
10 ngày (từ 20/03/2017 đến 29/03/2017)
 
11 ngày (từ 29/11/2016 đến 09/12/2016)
 
12 ngày (từ 23/10/2016 đến 03/11/2016)
 
10 ngày (từ 24/06/2016 đến 03/07/2016)
 
10 ngày (từ 17/05/2016 đến 26/05/2016)
 
11 ngày (từ 09/04/2016 đến 19/04/2016)
 
10 ngày (từ 11/01/2016 đến 20/01/2016)
 
11 ngày (từ 02/09/2015 đến 12/09/2015)
 
19 ngày (từ 01/08/2015 đến 19/08/2015)
 
13 ngày (từ 17/04/2015 đến 29/04/2015)
 
10 ngày (từ 17/01/2015 đến 26/01/2015)
 
12 ngày (từ 27/12/2014 đến 07/01/2015)
 
10 ngày (từ 03/12/2014 đến 12/12/2014)
 
10 ngày (từ 03/11/2014 đến 12/11/2014)
 
12 ngày (từ 11/10/2014 đến 22/10/2014)
 
15 ngày (từ 16/09/2014 đến 30/09/2014)
 
10 ngày (từ 17/08/2014 đến 26/08/2014)
 
12 ngày (từ 30/06/2014 đến 11/07/2014)
 
10 ngày (từ 11/06/2014 đến 20/06/2014)
 
10 ngày (từ 25/05/2014 đến 03/06/2014)
 
10 ngày (từ 26/03/2014 đến 04/04/2014)
 
10 ngày (từ 07/03/2014 đến 16/03/2014)
 
14 ngày (từ 11/01/2014 đến 24/01/2014)
 
11 ngày (từ 30/10/2013 đến 09/11/2013)
 
11 ngày (từ 18/08/2013 đến 28/08/2013)
 
11 ngày (từ 16/06/2013 đến 26/06/2013)
 
10 ngày (từ 09/01/2013 đến 18/01/2013)
 
18 ngày (từ 23/11/2012 đến 10/12/2012)
 
12 ngày (từ 22/10/2012 đến 02/11/2012)
 
17 ngày (từ 03/09/2012 đến 19/09/2012)
 
26 ngày (từ 02/10/2011 đến 27/10/2011)
 

Đặt quảng cáo tại đây

 
© rongbachkim.com
 
[X]