Giao diện PC
Đăng nhập
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
15 ngày (từ 02/01/2018 đến 16/01/2018)
 
14 ngày (từ 30/11/2017 đến 13/12/2017)
 
11 ngày (từ 18/11/2017 đến 28/11/2017)
 
10 ngày (từ 27/09/2017 đến 06/10/2017)
 
15 ngày (từ 07/08/2017 đến 21/08/2017)
 
12 ngày (từ 15/06/2017 đến 26/06/2017)
 
10 ngày (từ 03/03/2017 đến 12/03/2017)
 
13 ngày (từ 27/12/2016 đến 08/01/2017)
 
12 ngày (từ 26/11/2016 đến 07/12/2016)
 
17 ngày (từ 03/11/2016 đến 19/11/2016)
 
12 ngày (từ 11/07/2016 đến 22/07/2016)
 
14 ngày (từ 12/03/2016 đến 25/03/2016)
 
13 ngày (từ 05/02/2016 đến 21/02/2016)
 
14 ngày (từ 14/01/2016 đến 27/01/2016)
 
12 ngày (từ 01/01/2016 đến 12/01/2016)
 
16 ngày (từ 20/10/2015 đến 04/11/2015)
 
13 ngày (từ 03/08/2015 đến 15/08/2015)
 
24 ngày (từ 21/06/2015 đến 14/07/2015)
 
11 ngày (từ 28/11/2014 đến 08/12/2014)
 
12 ngày (từ 19/10/2014 đến 30/10/2014)
 
16 ngày (từ 26/09/2014 đến 11/10/2014)
 
12 ngày (từ 15/06/2014 đến 26/06/2014)
 
16 ngày (từ 16/05/2014 đến 31/05/2014)
 
14 ngày (từ 13/10/2013 đến 26/10/2013)
 
14 ngày (từ 22/08/2013 đến 04/09/2013)
 
16 ngày (từ 23/06/2013 đến 08/07/2013)
 
13 ngày (từ 26/05/2013 đến 07/06/2013)
 
13 ngày (từ 29/04/2013 đến 11/05/2013)
 
14 ngày (từ 04/02/2013 đến 21/02/2013)
 
10 ngày (từ 21/11/2012 đến 30/11/2012)
 
11 ngày (từ 03/11/2012 đến 13/11/2012)
 
10 ngày (từ 19/06/2012 đến 28/06/2012)
 
11 ngày (từ 30/01/2012 đến 09/02/2012)
 
11 ngày (từ 29/11/2011 đến 09/12/2011)
 
19 ngày (từ 01/10/2011 đến 19/10/2011)
 
12 ngày (từ 24/08/2011 đến 04/09/2011)
 
10 ngày (từ 27/05/2011 đến 05/06/2011)
 
24 ngày (từ 19/04/2011 đến 12/05/2011)
 
19 ngày (từ 30/03/2011 đến 17/04/2011)
 
27 ngày (từ 28/02/2011 đến 26/03/2011)
 
10 ngày (từ 11/01/2011 đến 20/01/2011)
 
21 ngày (từ 25/09/2010 đến 15/10/2010)
 
11 ngày (từ 29/08/2010 đến 08/09/2010)
 
16 ngày (từ 01/08/2010 đến 16/08/2010)
 
13 ngày (từ 15/07/2010 đến 27/07/2010)
 
10 ngày (từ 12/06/2010 đến 21/06/2010)
 
30 ngày (từ 08/05/2010 đến 06/06/2010)
 
 
© rongbachkim.com