Giao diện PC
Đăng nhập
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
 
22 ngày (từ 25/06/2018 đến 16/07/2018)
 
14 ngày (từ 04/05/2018 đến 17/05/2018)
 
13 ngày (từ 26/10/2017 đến 07/11/2017)
 
10 ngày (từ 10/10/2017 đến 19/10/2017)
 
13 ngày (từ 19/09/2017 đến 01/10/2017)
 
13 ngày (từ 25/07/2017 đến 06/08/2017)
 
13 ngày (từ 17/06/2017 đến 29/06/2017)
 
13 ngày (từ 12/05/2017 đến 24/05/2017)
 
11 ngày (từ 13/01/2017 đến 23/01/2017)
 
10 ngày (từ 19/12/2016 đến 28/12/2016)
 
20 ngày (từ 06/11/2016 đến 25/11/2016)
 
10 ngày (từ 12/02/2016 đến 21/02/2016)
 
12 ngày (từ 21/01/2016 đến 01/02/2016)
 
11 ngày (từ 02/10/2015 đến 12/10/2015)
 
12 ngày (từ 16/09/2015 đến 27/09/2015)
 
20 ngày (từ 07/05/2015 đến 26/05/2015)
 
12 ngày (từ 19/04/2015 đến 30/04/2015)
 
13 ngày (từ 19/03/2015 đến 31/03/2015)
 
10 ngày (từ 02/03/2015 đến 11/03/2015)
 
14 ngày (từ 04/01/2015 đến 17/01/2015)
 
12 ngày (từ 04/11/2014 đến 15/11/2014)
 
12 ngày (từ 30/03/2014 đến 10/04/2014)
 
14 ngày (từ 27/10/2013 đến 09/11/2013)
 
11 ngày (từ 28/09/2013 đến 08/10/2013)
 
10 ngày (từ 08/09/2013 đến 17/09/2013)
 
11 ngày (từ 24/08/2013 đến 03/09/2013)
 
11 ngày (từ 01/07/2013 đến 11/07/2013)
 
12 ngày (từ 07/05/2013 đến 18/05/2013)
 
15 ngày (từ 13/04/2013 đến 27/04/2013)
 
16 ngày (từ 10/08/2012 đến 25/08/2012)
 
10 ngày (từ 24/05/2012 đến 02/06/2012)
 
22 ngày (từ 07/02/2012 đến 28/02/2012)
 
 
Loading...
© rongbachkim.com