Giao diện PC
Đăng nhập
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
10 ngày (từ 17/11/2017 đến 26/11/2017)
 
12 ngày (từ 01/10/2017 đến 12/10/2017)
 
29 ngày (từ 21/08/2017 đến 18/09/2017)
 
17 ngày (từ 13/07/2017 đến 29/07/2017)
 
10 ngày (từ 11/06/2017 đến 20/06/2017)
 
15 ngày (từ 29/04/2017 đến 13/05/2017)
 
14 ngày (từ 23/01/2017 đến 09/02/2017)
 
13 ngày (từ 02/01/2017 đến 14/01/2017)
 
12 ngày (từ 13/11/2016 đến 24/11/2016)
 
21 ngày (từ 28/08/2016 đến 17/09/2016)
 
12 ngày (từ 29/07/2016 đến 09/08/2016)
 
10 ngày (từ 06/05/2016 đến 15/05/2016)
 
12 ngày (từ 15/03/2016 đến 26/03/2016)
 
10 ngày (từ 16/02/2016 đến 25/02/2016)
 

Đặt quảng cáo tại đây

 
© rongbachkim.com
close