Giao diện PC
Đăng nhập
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
17 ngày (từ 02/08/2019 đến 18/08/2019)
 
17 ngày (từ 03/07/2019 đến 19/07/2019)
 
10 ngày (từ 02/02/2019 đến 15/02/2019)
 
14 ngày (từ 26/12/2018 đến 08/01/2019)
 
13 ngày (từ 14/11/2018 đến 26/11/2018)
 
10 ngày (từ 14/08/2018 đến 23/08/2018)
 
13 ngày (từ 13/09/2017 đến 25/09/2017)
 
© rongbachkim.com