Giao diện PC
Đăng nhập
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
16 ngày (từ 04/06/2017 đến 19/06/2017)
 
12 ngày (từ 12/04/2017 đến 23/04/2017)
 
10 ngày (từ 21/02/2017 đến 02/03/2017)
 
11 ngày (từ 18/11/2016 đến 28/11/2016)
 
12 ngày (từ 02/10/2016 đến 13/10/2016)
 
10 ngày (từ 13/09/2016 đến 22/09/2016)
 
10 ngày (từ 08/08/2016 đến 17/08/2016)
 
14 ngày (từ 04/07/2016 đến 17/07/2016)
 
17 ngày (từ 09/03/2016 đến 25/03/2016)
 
15 ngày (từ 27/12/2015 đến 10/01/2016)
 
10 ngày (từ 19/11/2015 đến 28/11/2015)
 
16 ngày (từ 01/10/2015 đến 16/10/2015)
 
14 ngày (từ 24/08/2015 đến 06/09/2015)
 
13 ngày (từ 17/06/2015 đến 29/06/2015)
 
11 ngày (từ 01/06/2015 đến 11/06/2015)
 
17 ngày (từ 18/04/2015 đến 04/05/2015)
 
10 ngày (từ 18/03/2015 đến 27/03/2015)
 
14 ngày (từ 07/01/2015 đến 20/01/2015)
 
10 ngày (từ 18/12/2014 đến 27/12/2014)
 
13 ngày (từ 01/12/2014 đến 13/12/2014)
 
11 ngày (từ 09/10/2014 đến 19/10/2014)
 
12 ngày (từ 23/04/2014 đến 04/05/2014)
 
10 ngày (từ 13/01/2014 đến 22/01/2014)
 
12 ngày (từ 10/10/2013 đến 21/10/2013)
 
10 ngày (từ 15/09/2013 đến 24/09/2013)
 
18 ngày (từ 27/08/2013 đến 13/09/2013)
 
11 ngày (từ 10/08/2013 đến 20/08/2013)
 
10 ngày (từ 02/06/2013 đến 11/06/2013)
 
13 ngày (từ 26/03/2013 đến 07/04/2013)
 
18 ngày (từ 08/02/2013 đến 01/03/2013)
 
10 ngày (từ 23/01/2013 đến 01/02/2013)
 
11 ngày (từ 03/11/2012 đến 13/11/2012)
 
23 ngày (từ 26/06/2012 đến 18/07/2012)
 
12 ngày (từ 17/05/2012 đến 28/05/2012)
 
16 ngày (từ 04/04/2012 đến 19/04/2012)
 
15 ngày (từ 13/03/2012 đến 27/03/2012)
 
11 ngày (từ 16/01/2012 đến 30/01/2012)
 
10 ngày (từ 27/11/2011 đến 06/12/2011)
 
11 ngày (từ 01/11/2011 đến 11/11/2011)
 
10 ngày (từ 19/10/2011 đến 28/10/2011)
 
22 ngày (từ 31/07/2011 đến 21/08/2011)
 
11 ngày (từ 09/05/2011 đến 19/05/2011)
 
14 ngày (từ 14/02/2011 đến 27/02/2011)
 
10 ngày (từ 02/01/2011 đến 11/01/2011)
 
11 ngày (từ 18/11/2010 đến 28/11/2010)
 
13 ngày (từ 09/08/2010 đến 21/08/2010)
 
24 ngày (từ 28/11/2009 đến 21/12/2009)
 

Đặt quảng cáo tại đây

 
© rongbachkim.com
 
[X]