Giao diện PC
Đăng nhập
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
14 ngày (từ 06/02/2018 đến 23/02/2018)
 
13 ngày (từ 23/01/2018 đến 04/02/2018)
 
13 ngày (từ 30/11/2017 đến 12/12/2017)
 
10 ngày (từ 22/08/2017 đến 31/08/2017)
 
11 ngày (từ 10/06/2017 đến 20/06/2017)
 
14 ngày (từ 20/02/2017 đến 05/03/2017)
 
13 ngày (từ 24/12/2016 đến 05/01/2017)
 
11 ngày (từ 27/07/2016 đến 06/08/2016)
 
11 ngày (từ 29/03/2016 đến 08/04/2016)
 
15 ngày (từ 23/12/2015 đến 06/01/2016)
 
19 ngày (từ 15/11/2015 đến 03/12/2015)
 
13 ngày (từ 14/10/2015 đến 26/10/2015)
 
12 ngày (từ 19/09/2015 đến 30/09/2015)
 
11 ngày (từ 23/07/2015 đến 02/08/2015)
 
11 ngày (từ 06/04/2015 đến 16/04/2015)
 
10 ngày (từ 16/03/2015 đến 25/03/2015)
 
15 ngày (từ 27/12/2014 đến 10/01/2015)
 
14 ngày (từ 10/12/2014 đến 23/12/2014)
 
10 ngày (từ 23/11/2014 đến 02/12/2014)
 
10 ngày (từ 08/10/2014 đến 17/10/2014)
 
12 ngày (từ 01/09/2014 đến 12/09/2014)
 
15 ngày (từ 27/04/2014 đến 11/05/2014)
 
12 ngày (từ 27/03/2014 đến 07/04/2014)
 
12 ngày (từ 13/03/2014 đến 24/03/2014)
 
10 ngày (từ 02/03/2014 đến 11/03/2014)
 
11 ngày (từ 10/02/2014 đến 20/02/2014)
 
12 ngày (từ 04/01/2014 đến 15/01/2014)
 
14 ngày (từ 19/12/2013 đến 01/01/2014)
 
28 ngày (từ 29/07/2013 đến 25/08/2013)
 

Đặt quảng cáo tại đây

 
© rongbachkim.com