Giao diện PC
Đăng nhập
Đây là công cụ giúp bạn tính các khoảng thời gian không xuất hiện (khoảng gan) của một cặp số. Để sử dụng, bạn hãy nhập cặp số cần kiểm tra và chọn khoảng thời gian (mặc định là 2 năm gần nhất). Giá trị Min là khoảng gan thấp nhất bạn cần thống kê.
Cặp số: Từ đến Min: Mode:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
15 ngày (từ 06/03/2018 đến 20/03/2018)
 
12 ngày (từ 21/02/2018 đến 04/03/2018)
 
10 ngày (từ 17/10/2017 đến 26/10/2017)
 
14 ngày (từ 25/06/2017 đến 08/07/2017)
 
10 ngày (từ 30/04/2017 đến 09/05/2017)
 
10 ngày (từ 17/08/2016 đến 26/08/2016)
 
18 ngày (từ 29/07/2016 đến 15/08/2016)
 
17 ngày (từ 17/06/2016 đến 03/07/2016)
 
16 ngày (từ 05/03/2016 đến 20/03/2016)
 
11 ngày (từ 15/07/2015 đến 25/07/2015)
 
10 ngày (từ 21/06/2015 đến 30/06/2015)
 
15 ngày (từ 19/05/2015 đến 02/06/2015)
 
11 ngày (từ 22/01/2015 đến 01/02/2015)
 
11 ngày (từ 29/10/2014 đến 08/11/2014)
 
19 ngày (từ 04/09/2014 đến 22/09/2014)
 
10 ngày (từ 08/08/2014 đến 17/08/2014)
 
10 ngày (từ 28/07/2014 đến 06/08/2014)
 
10 ngày (từ 17/07/2014 đến 26/07/2014)
 
12 ngày (từ 18/06/2014 đến 29/06/2014)
 
11 ngày (từ 06/06/2014 đến 16/06/2014)
 
13 ngày (từ 09/04/2014 đến 21/04/2014)
 
16 ngày (từ 04/03/2014 đến 19/03/2014)
 
10 ngày (từ 19/02/2014 đến 28/02/2014)
 
11 ngày (từ 07/11/2013 đến 17/11/2013)
 
13 ngày (từ 05/10/2013 đến 17/10/2013)
 
17 ngày (từ 08/09/2013 đến 24/09/2013)
 
15 ngày (từ 30/05/2013 đến 13/06/2013)
 
12 ngày (từ 13/03/2013 đến 24/03/2013)
 
15 ngày (từ 25/02/2013 đến 11/03/2013)
 
12 ngày (từ 11/11/2012 đến 22/11/2012)
 
17 ngày (từ 24/10/2012 đến 09/11/2012)
 
12 ngày (từ 02/09/2012 đến 13/09/2012)
 
10 ngày (từ 18/07/2012 đến 27/07/2012)
 
14 ngày (từ 01/07/2012 đến 14/07/2012)
 
15 ngày (từ 24/02/2012 đến 09/03/2012)
 
11 ngày (từ 28/11/2011 đến 08/12/2011)
 
11 ngày (từ 11/06/2011 đến 21/06/2011)
 
11 ngày (từ 09/04/2011 đến 19/04/2011)
 
10 ngày (từ 23/11/2010 đến 02/12/2010)
 
11 ngày (từ 04/11/2010 đến 14/11/2010)
 
13 ngày (từ 13/10/2010 đến 25/10/2010)
 
10 ngày (từ 16/08/2010 đến 25/08/2010)
 
15 ngày (từ 31/07/2010 đến 14/08/2010)
 
20 ngày (từ 09/05/2010 đến 28/05/2010)
 
 
© rongbachkim.com