Giao diện PC
Đăng nhập
Bảng Top là nơi thống kê kết quả chơi loto của các thành viên RBK. Bảng được chia thành các mục Tuần, Tháng, Quý, Năm, All (toàn thời gian). Mỗi mục liệt kê theo thứ tự từ cao xuống thấp của 50 thành viên giành được nhiều k nhất trong khoảng thời gian tương ứng.
BẢNG TOPTUẦNTHÁNGQUÝNĂMALL

Đặt quảng cáo tại đây

 
© rongbachkim.com